Đặt hàng Trung Quốc - Vận chuyển hai chiều - Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Quốc Tế Hồng Hân - OrderTQ.VN

Bảng phí

1.Giá tiền trên Web: Là giá tiền “Nhân dân tệ” được niêm yết trên web mà OrderTQ.vn  phải thanh toán.

2.Phí vận chuyển nội địa Trung Quốc: Là mức phí vận chuyển từ kho của NCC về đến kho của OrderTQ.vn (tại hai cửa khẩu Bằng Tường - Đông Hưng). Mức phí này do các hãng vận chuyển của Trung Quốc thu khi đặt hàng hoặc khi chúng tôi nhận được đơn hàng của bạn tại kho bên Trung Quốc.

3.Phí dịch vụ: Là phí mà khách hàng phải trả thêm trên mỗi sản phẩm cho OrderTQ.vn , số tiền này sẽ được giảm dần trên mỗi cấp độ VIP khác nhau ,chi tiết cấp độ Thành Viên tại đâyBảng phí chi tiết như sau (Tệ / 1SP):

PHÍ DỊCH VỤ MUA HÀNG

Số lượng sản phẩm/đơn hàng

Mức phí ( NDT/sản phẩm)

Mức phí đối với hàng phụ kiện (Giá trị sản phẩm < 10NTD )

Quy định đặt cọc

Chú ý

1-2 SP

2

1

70%

- Tỷ giá quy đổi NDT sẽ thay đổi theo từng thời điểm
- Phí DV thấp nhất cho một đơn hàng là 7000 vnd.

3-10 SP

1.5

0.8

70%

11-100 SP

1

0.5

70%

Từ 101-500 SP

0.5

0.2

70%

Từ 501 sản phẩm trở lên

Liên hệ

0.1

70%


Quy định về khách sỉ và lẻ xem Tại đây


4.Phụ phí hàng đơn hàng giá trị cao (Nếu có): Khi giá trị của sản phẩm lớn hơn hoặc bằng 200 tệ, OrderTQ.vn .

PHỤ PHÍ MUA HÀNG ( ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN HÀNG CÓ GIÁ TRỊ LỚN)

STT

Giá trị đơn hàng (VND)

Phí Dịch Vụ

1

Từ  100-150NDT

2%

2

Từ 151-1000NDT

1.5%

3

Từ 1001NDT

1%

Ví dụ: Áo khoác nam trị giá 250 Tệ, phụ phí tương ứng: 250×1.5% = 3.75 Tệ

5.Phí vận chuyển Quốc Tế (Trung Quốc – Việt Nam): Sau khi hàng của quý khách được kiểm đếm tại kho của OrderTQ.vn , chúng tôi sẽ tiến hành gom hàng và đóng thành bao chuyển về Việt Nam.

PHÍ VẬN CHUYỂN TQ - VN

STT

Trọng lượng (kg)

Kho tại Hà Nội (vnd/kg)

1

1-10

25,000

2

11 - 30

24,000

3

31 - 50

23,000

4

51 - 100

22,000

5

101 - 200

20,000

6

201 - 500

19,000

Với các kiện hàng nhẹ và cồng kềnh; chúng tôi sẽ tính Phí Vận Chuyển theo Trọng Lượng Quy Đổi từ thể tích với công thức:

6.Dài*Rộng*Cao/6.000 = X(Kg)

(trong điều kiện cho phép, chúng tôi có thể tính trọng lượng để tính)

Phí Vận Chuyển = (Trọng lương tịnh+Trọng lượng Quy đổi)/2.

Chú ý: Các chiều của kiện hàng được quy đổi ra Centimet (cm).

7.THỜI GIAN VẬN CHUYỂN
- NỘI ĐỊA TQ: CPN 2-3 ngày, tiêu chuẩn 4 - 5 ngày.
- TQ - HN: Giao hàng tiêu chuẩn 3 -5 ngày sau khi OrderTQ.vn nhận được hàng tại kho của OrderTQ.vn tại TQ.
- TQ - HCM: Giao hàng tiêu chuẩn 10 - 12 ngày sau khi OrderTQ.vn nhận được hàng tại kho của OrderTQ.vn tại TQ.